В Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбувся захист дисертації Полянського А.Г.

Захист відбувся 27 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України за темою: "Реалізація функції правосуддя в сучасних умовах конституційного розвитку України".

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, вчений секретар Іституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Пархоменко Наталія Миколаївна.

Офіційні опоненти: 

Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор юридичного інституту державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

Подорожна Тетяна Станіславівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету.

Дисертація отримала позитивні відгуки від членів спеціалізованої вченої ради.

Ознайомитись з авторефератом.
Ознайомитись із відгуками.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв