У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Андрія Матата

08 грудня 2021 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Андрія Матата на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Назва дисертаційної роботи: "Принципи конституційного права: системно-функціональний аналіз"

Науковий керівник: 
Васильченко Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:
Барабаш Юрій Григорович, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Вітаємо Андрія з успішним захистом!

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв