Рішення Ради суддів Україні які стосуються не/допуску кандидатів до участі в конкурсі на посаду судді КСУ підлягають судовому оскарженню (КАС ВС у справі 640/17856/19)

Постанова КАС Верховного Суду від 21.04.2021 року у справі 640/17856/19

 

44. В даному ж випадку оскаржується рішення Ради суддів України №68 від 16 серпня 2019 року «Про доручення Голови Ради суддів України», в якому йшлось про надання доручення голові Ради суддів України повідомити відповідних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення Радою суддів України рекомендації XVII позачерговому з`їзду суддів України на посаду судді Конституційного Суду України.

45. Тобто, в даному випадку справа стосується питання призначення суддів Конституційного Суду України З`їздом суддів України, що не є внутрішнім питанням органів суддівського самоврядування, а тому посилання судів першої та апеляційної інстанції на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 20.03.2019 року у справі №804/4177/17 є необґрунтованими та безпідставними.

46. Розглядаючи питання призначення суддів Конституційного Суду України, Рада суддів України виступає не як орган суддівського самоврядування, який обговорює питання внутрішньої діяльності суду, а діє як суб`єкт владних повноважень у межах реалізації компетенції у сфері управління при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, а саме вирішує питання про надання доступу до публічної служби.

47. Рішення і висновки, прийняті Радою суддів України за наслідками виконання покладених на неї завдань, зокрема щодо рекомендації або відмови в рекомендації кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, на підставі якої з`їзд суддів України приймає відповідні рішення та які є обов`язковими для нього, а тому породжують для кандидата на посаду судді Конституційного Суду юридичні наслідки у формі прав, обов`язків, їх зміни чи припинення. Тому такі рішення Ради суддів України відповідають критеріям, які дозволяють віднести їх до рішень суб`єктів владних повноважень, а також підпадають під юрисдикцію адміністративних судів.

48. При цьому, у розумінні   КАС України   суб`єктом владних повноважень може бути також інший суб`єкт, за умови, що він здійснює публічно-владні управлінські функції на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Водночас суб`єкт владних повноважень не обов`язково повинен належати до системи органів державної влади або місцевого самоврядування, чи мати статус юридичної особи.

49. З огляду на викладене, рішення Ради суддів України №68 від 16 серпня 2019 року «Про доручення Голови Ради суддів України», в якому йшлось про надання доручення голові Ради суддів України повідомити відповідних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення Радою суддів України рекомендації XVII позачерговому з`їзду суддів України на посаду судді Конституційного Суду України може бути оскаржене до судів адміністративної юрисдикції на підставі п. 1 ч. 1ст. 19   КАС України.

50. Таким чином, суд першої та апеляційної інстанції, зробили помилковий висновок, що дана справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і не належить до компетенції адміністративного суду.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль