Щодо імунітету суддів Конституційного Суду, порядку притягнення до кримінальної відповідальності і відновлення 9-річного строку перебування на посаді (Рішення Конституційного Суду Румунії)

Рішення Конституційного Суду Румунії від 2018 року щодо статусу судді Конституційного Суду (резюме на англійській мові)

І повний текст на румунській мові.

В цій справі до Конституційного Суду оскаржувались декілька норм, які передбачали:

1) порядок притягнення до кримінальної відповідальності суддів Конституційного Суду: суддя має імунітет від відкриття кримінальної справи, затримання і вжиття запобіжних заходів (арешт, відсторонення від посади). Цей імунітет може бути знятий пленумом Конституційного Суду за поданням Міністра юстиції.

2) суддя КС, який призначений на "залишковий строк звільненого судді", може бути призначений на посаду судді КС повторно. Мається на увазі порядок застосування правил ротації суддів Конституційного Суду: загалом судді призначаються на 9 років, але якщо якийсь суддя достроково залишає посаду, то на незакінчений строк повноважень призначається інший суддя, строк повноважень якого буде складати цей невідбутий строк. Відповідно може бути ситуація, коли суддя призначається на посаду на 1-2 роки. В цій нормі передбачалось, що такий суддя може бути призначений на посаду повторно на повні 9 років, що дозволить перебувати йому на посаді більше одного разу і більше 9 років;

Оцінюючи конституційність першої норми Суд вказує, що Конституція передбачає рівність всіх громадян перед законом, а отже законодавець повинен уникати ситуацій занадто широкого і конституційно необгрунтованого імунітету окремих громадян. Суд прийшов до висновку, що ця норма передбачає занадто широкий імунітет судді Конституційного Суду в частині заборони "відкриття кримінальної справи" без згоди Конституційного Суду, що становить собою форму неконституційної привілеї. Відповідно в цій частині норма суперечить Конституції.

Крім цього, Суд також дійшов до висновку про неконституційність цієї норми в тій мірі, в якій вона передбачає можливість кримінального переслідування судді Конституційного Суду лише за поданням Міністра юстиції - що звужує конституційну роль прокуратури як органу обвинувачення і слідства.

Разом з цим, Суд визнав цю норму конституційною в тій частині, в якій саме Конституційний Суд є органом, який дає дозвіл на зняття імунітету судді Конституційного Суду.

Суд також визнав конституційною норму, за якою суддя, щодо якого вирішується питання зняття імунітету, приймає участь у голосуванні - Суд вказав, що таке голосування судді не є формою "участі у власній справі", так як така діяльність Конституційного Суду не має юрисдикційного характеру.

Нарешті Суд визнав також конституційним "абсолютний" імунітет судді - тобто поширення його на кримінальні справи, які не стосуються безпосередньо здійснення суддею Конституційного Суду його повноважень.

Оцінюючи конституційність другої норми Суд зазначає, що сутність спірних правил ротації передбачає, що положення Конституції щодо одноразового 9-річного перебування на посаді має абсолютний характер і законодавець не може передбачати положення, які б дозволяли призначати особу на посаду судді повторно або які б робили можливим поновлення повноважень судді КС та строку перебування його на посаді.

Троє суддів висловили окремі думки в яких, зокрема:

1) погодились із неконституційністю імунітету суддів Конституційного Суду в частині необхідності отримання дозволу на відкриття кримінальної справи проти судді КС;

2) не погодились із конституційністю того, що саме пленум Конституційного Суду має знімати імунітет судді КС, так як це положення підриває довіру громадян до неупередженості Конституційного Суду в таких питаннях. На їх думку знімати імунітет судді має орган, який призначив суддю на посаду;

3) не погодились із "нефункціональним" імунітетом суддів Конституційного Суду - на їх думку це суперечить стандартам Венеційської комісії і судді мають мати імунітет лише від тих кримінальних справ, які стосуються здійснення повноважень судді.

Станом на дату ухвалення цього рішення Конституційного Суду повноваження декількох суддів Конституційного Суду вже поновлювались шляхом їх повторного призначення на посаду із застосуванням правил ротації, які були визнані в цьому рішенні неконституційними. Тобто Суд фактично визнав неконституційним призначення в минулому на посаду декількох суддів (в т.ч. одного чинного судді).

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль