Суд не може зупинити провадження у справі до завершення розгляду пов’язаної справи Конституційним Судом, якщо це призведе до порушення строків розгляду справи (ухвала у справі 826/9693/13-а)

Ухвала колегії суддів Верховного Суду від 12.03.2021 року у справі 826/9693/13-а

У серпні 2014 року до Вищого адміністративного суду України надійшла вищевказана касаційна скарга.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 11.08.2014 відкрито касаційне провадження у справі.
29.01.2015 ОСОБА_3 , а 05.02.2015 також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 подали до касаційного суду клопотання про звернення до Верховного Суду України щодо відповідності Закону України від 23.02.2012 №4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Конституції України.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 05.02.2015 вищезгадані клопотання задоволені та зупинено провадження у справі до завершення розгляду звернення.
Листом від 09.02.2015 №К/800/43574/14 суддя-доповідач ОСОБА_13 звернувся до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
10.03.2015 до Вищого адміністративного суду України надійшла відповідь на вказаний лист, в якій Верховний Суд України зазначав, що, враховуючи наявне законодавче регулювання даного питання, необхідно або зупинити колегією суддів Вищого адміністративного суду України провадження у справі та постановити ухвалу про звернення до Верховного Суду України, або прийняти відповідне рішення пленуму Вищого адміністративного суду України згідно з пунктом 4 частини другої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 02.04.2015 провадження у цій справі зупинено та постановлено звернутись до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Постановою Пленуму Верховного Суду України від 03.07.2015 №13 вирішено звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» положенням статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п`ятої статті 41 Конституції України.
........
......
.......
Колегія суддів враховує, що у справі №826/9693/13-а, яка наразі розглядається Верховним Судом, зупинення провадження обумовлювалось необхідністю розгляду питання щодо звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду України із конституційним поданням щодо конституційності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». При цьому, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 02.04.2015, якою зупинено провадження у цій справі, відсутня вказівка на конкретну дату, строк чи певну подію, як, наприклад, прийняття Конституційним Судом України рішення у справі, настання яких зумовлювало б поновлення провадження у цій справі.
В той же час, справа, конституційне провадження у якій відкрите Конституційним Судом України на підставі конституційного подання Верховного Суду України від 07.08.2015 №4/1868(15) щодо відповідності (конституційності) Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» положенням статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п`ятої статті 41 Конституції України, до цього часу не розглянута.
За інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Конституційного Суду України за посиланням - http://www.ccu.gov.ua/.../konstytuciyni-podannya-stanom..., жодного рішення у вищевказаній справі за конституційним поданням Верховного Суду України від 07.08.2015 №4/1868(15) досі не прийнято.
У графі «відомості щодо розгляду» заначено, що: - «справа розглядається Судом з 26.04.2016, продовження розгляду справи 15.09.2020».
Будь-яка інша офіційна інформація про стан провадження вищеназваної справи у Конституційному Суді України, станом на день постановлення цієї ухвали, - відсутня.
Варто зауважити, що провадження у справі №826/9693/13-а за позовом ОСОБА_1 до Національного банку України про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії, стягнення шкоди триває вже майже сім років. У період часу з 02.04.2015 й по нині, тобто упродовж майже шести років, жодних процесуальних дій не вчиняється.
Це створює ситуацію, за якої заявник, у справі, яка має для нього виняткове значення, оскаржуючи, як він вважає, незаконні акти, протиправні дії та бездіяльність суб`єкта владних повноважень, внаслідок яких, за твердженнями позивача, йому завдано значної (у розмірі 1289749,55 гривень) шкоди, яку він просить відшкодувати, маючи легітимні очікування на ефективний і своєчасний судовий захист своїх прав, змушений тривалий час перебувати у стані правової невизначеності, очевидно відчуваючи негативний вплив від неспроможності держави виконати свій головний конституційний обов`язок, закріплений у статті 3 Основного Закону України, щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що, безперечно, є неприпустимим.
.............
Тобто, обставини, які слугували підставою для зупинення провадження у даній справі, на цей час відсутні, оскільки чинна після 15.12.2017 редакція КАС України передбачає достатній обсяг процесуальних повноважень Верховного Суду для здіснення касаційного розгляду цієї справи до ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення, зокрема, застосувати при розгляді цієї справи норми Конституції України, як норми прямої дії, а також Конвенції, з урахуванням наявної практики ЄСПЛ, які мають переважне застосування, порівняно із нормами національного законодавства.
..............
УХВАЛИВ :
Поновити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Національного банку України про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії, стягнення шкоди.
Призначити справу до розгляду у судовому засіданні на 20.04.2021 о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль