У Національному університеті “Львівська політехніка” відбувся захист дисертації Забокрицького Ігоря Ігоровича

Захист дисертації на здобуття наукого ступеня доктора юридичних наук відбувся «23» квітня 2021 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» за темою: "Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір".

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор Ковальчук Віталій Богданович, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка», в.о. завідувача кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Скрипнюк Олександр Васильович, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, заступник Директора з наукової роботи;
- доктор юридичних наук, професор Лемак Василь Васильович, Конституційний Суд України, суддя;
- доктор юридичних наук, доцент Косович Віталій Мирославович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри теорії та філософії права.

Із дисертацією можна ознайомитись тут.

Вітаємо з чудовим захистом та бажаємо ще більше наукових здобутків!