Законодавець повинен уникати невиправданої процесуальної дискримінації учасників судового процесу (Конституційний Тринубал Польщі)

Рішення Конституційного Суду (Трибуналу) Польщі від 27.10.2004 року ухвалене за конституційною скаргою

 

В статті 190 Конституції Польщі зазначено, що рішення Конституційного Суду про неконституційність норми закону є підставою для перегляду остаточних рішень (судів, органів влади).
В оспорюваній в цій справі нормі Цивільного процесуального кодексу було вказано, що рішення КС є підставою для перегляду справ, які закінчились ухваленням "рішення" (judgment). В конституційній скарзі вказувалось, що це положення суперечить статті 190 Конституції, так як дозволяє перегляд лише рішень суду по суті спору, а отже унеможливлює перегляд ухвал (decision) - наприклад тих, якими закривається провадження чи відмовляється у відкритті провадження у справі.

Обставини цієї справи були наступними. Заявник подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, а паралельно цьому вступила в силу нова редакція ЦПК. Нею були посилені касаційні фільтри і в перехідних положеннях було вказано, що фільтри застосовуються до скарг, поданих до набрання кодексом сили, але питання про відкриття провадження по яким не було вирішено. Застосовуючи це положення Верховний Суд ухвалою визнав касаційну скаргу заявника неприйнятною.
В подальшому Конституційний Суд визнав неконституційним поширення фільтрів на касаційні скарги, які подавались до набрання сили новим кодексом. Суд зазначив, що це суперечило "принципу довіри до держави і її законів" (в юриспруденції КСУ по смислу це вірогідно легітимні очікування, хоча це мабуть трохи і різні речі).
Заявник подав заяву про перегляд ухвали Верховного Суду, але той відмовився переглядати справу (так як неконституційна норма була застосована в ухвалі, а не рішенні Верховного Суду).

Заявник оскаржив до Конституційного Суду норму закону, яка регулювала порядок перегляду судових рішень.
Самим першим питанням, яке постало перед КС, стало те, що Конституційний Суд в одному із своїх попередніх рішень вже визнав оспорену норму ЦПК конституційною в тому самому аспекті. Тобто Суд досліджував вже другий раз однієї і тієї самої норми закону. В попередньому рішенні КС зазначив, що Верховний Суд інтерпретував норму неправильно: за позицією Конституційного Суду термін "рішення" слід тлумачити розширено, щоб він охоплював також і "ухвали". А тому сама по собі норма закону є конституційною. 
Проте в цій другій справі КС дійшов висновку, що практика Верховного Суду до неправильної інтерпретації спірної норми стала у нього усталеним підходом, а тому є потреба переглянути попереднє рішення Конституційного Суду, адже воно не вирішило проблему.
Тому Конституційний Суд визнав оспорену норму неконституційною - вона є дискримінативною, адже різні скаржники перебувають в різних процесуальних умовах в залежності від того, в судовому рішенні якого виду було застосовано неконституційну норму (в рішенні чи в ухвалі). Переглянути справи зможуть тільки ті скаржники, в яких норма була застосована в рішенні, а не ухвалі.

Конституційний Суд встановив такий спосіб виконання рішення:
1. Оспорена норма ЦПК втрачає чинність через 12 місяців;
2. Для заявника конституційної скарги вона втрачає силу одразу, тобто він може подати заяву про перегляд своєї справи не очікуючи спливу цього строку.
.
.
Ця справа прикметна двома аспектами.
По-перше, по КПК України перегляду за виключними підставами (в т.ч. на підставі рішення КСУ) не підлягають ухвали слідчих суддів. Тобто ті особи, права яких в кримінальному процесі порушені слідчим суддею, а не судом, в будь-якому разі не зможуть домогтись перегляду судового рішення шляхом перегляду його за виключними підставами (навіть не піднімаючи питання дії в часі рішень КСУ).
По-друге, згідно із ЗУ "Про Конституційний Суд України" - суд не може досліджувати конституційність однієї і тієї ж норми закону два рази, тобто у нас КСУ в принципі не зміг би ухвалити рішення в співставних умовах, в яких ухвалив рішення КС Польщі.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль