Реформування Конституції та Конституційного Права.

Реформа загальнодержавних аспектів права і як науки і як практики потребує глибокого вивчення даної проблематики під призмою реформування загальнодержавного апарату.

Наслідки конституційної кризи відчуваються по цей день і є певні побоювання після Висновку Венецанської Комісії стосовно цієї ситуації. 

Чітка аргументована політика державної влади в Україні повинна ще більше залучати представників професійного кола громадськості, як це робить народний депутат України - Ольга Совгиря.

Залучення професійної громадськості можна добитися дієвих законів шляхом їх обговорення та вироблення концепцій рішень. За основу необхідно брати науково-доктринальні позиції науковців з певної проблематики. Я вважаю, що необхідно реформувати не просто додаючи якійсь певні норми в Конституцію, але й переформатувати сам текст на людську доступну мову для громадян України. Але з певними застереженнями. Такий приклад є в Федеративній Республіці Німеччина.

Наведу приклад: Федеральний Президент Німеччини обирається на посаду строком на п'ять років. Допускається одне переобрання. 

ч.3, ст.103 Конституції України говорить про те, що одна й та ж сама особа не може бути обрана президентом аніж на два строки підряд.

Я б наприклад змінив це формулювання написавши, що допускається лише одне переобрання, взявши за основу німецьку модель норм права. Про це навіть є підручник у вигляді монографії. Конституція України та її закони дуже сильно формалізовані та дають можливість "жонглювати" цими нормами державними службовцями і такі приклади існують у природі. І тому, взявши за основу доктринальні позиції науковців з Конституційного Права, ми повинні розробити певну дорогу для створення дієвої конституційної правотворчості. Але ця правотворчість повинна бути лише для парламенту та (як це не дивно) для Конституційного Суду України. Захист прав людини є першочерговою основою держави. І тут потрібно посилити роль уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та прав людини з інвалідністю.

Кожна людина повинна бути захищена державою, а не від держави. У цьому і полягає сутність конституційного права та Конституції України.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль