В Інституті Законодавства Верховної Ради України відбувся публічний захист кандидатської дисертації Андрія Ірклієнка

На засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.867.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті Законодавства Верховної Ради України відбувся публічний захист кандидатської дисертації за темою: Бікамералізм в умовах формування конституційної демократії.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Щербанюк Оксана Володимирівна, завідувачка кафедри процесуального права, юридичного факультету Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Фрицький Юрій Олегович - член Центральної Виборчої Комісії.

доктор юридичних наук, професор, ректор Національної Школи Суддів України, міністр юстиції України 2007-2010 Оніщук Микола Васильович.

кандидат юридичних наук, доцент Толкачова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри  конституційного і адміністративного права юридичного факультету Національного Авіаційного Університету.

Ознайомитись з авторефератом