Відсторонення Голови КСУ Тупицького. Частина друга.

Місяць тому, я викладав свої думки щодо відсторонення Голови Конституційного Суду України – Олександра Тупицького у зв’язку з підозрою його у вчиненні злочину.

Голова КСУ звернувся до Верховного Суду з позовом про скасування Указу Президента України про відсторонення. 

03.02.2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Олександру Тупицькому у задоволенні його позову до Президента України.

У справі щодо такого питання (справа № 9901/20/21) Суд виходив з того, що  невідповідність указів Президента України положенням Конституції України може бути підставою для прийняття виключно Конституційним Судом України рішення щодо його неконституційності, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства.

Також Суд зазначив, що правовий статус Президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) стосовно обсягу повноважень Президента України Конституції України також є виключним повноваженням Конституційного Суду України. 

Тобто з рішення Суду витікає, що повноваження щодо перевірки Указів Президента України підлягають конституційному контролю та предмет розгляду такої справи підлягає розгляду цим же органом. 

В аналогічній справі № 640/8752/19   суд касаційної інстанції вказує, що беручи до уваги особливий правовий статус КСУ та суддів КСУ, що покликаний забезпечити їхню незалежність, єдиною формою оскарження індивідуальних актів КСУ, ухвалених ним із підстав, передбачених частиною другою статті 149-1 Конституції України, є їхній перегляд за ініціативою позивача на спеціальному пленарному засіданні КСУ.

Закон України «Про Конституційний Суд України» не дає підстав для самостійного ініціювання судом попереднього конституційного контролю щодо Указів Президента України, норм законів чи законів в цілому.

Не виключено, що апеляційна інстанція в особі Великої Палати Верховного Суду буде переглядати дане рішення. Вердикт суду залежить тільки від того, як позивачі в даній справі обгрунтують свою позицію. 

Якщо Велика Палата ВС підтвердить рішення суду, то це може стати наслідком того, що це рішення увійде у практику ВС не просто як судова практика, але й може увійти як позиція права з даного питання. 

Закон України «Про Конституційний Суд України» не дає підстав для самостійного ініціювання судом попереднього конституційного контролю щодо Указів Президента України, норм законів чи законів в цілому. Не виключено, що апеляційна інстанція в особі Великої Палати Верховного Суду буде переглядати дане рішення. Вердикт суду залежить тільки від того, як позивачі в даній справі обгрунтують свою позицію. 

Якщо Велика Палата ВС підтвердить рішення суду, то це може стати наслідком того, що це рішення увійде у практику ВС не просто як судова практика, але й може увійти як позиція права. 

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль